O Ośrodku

Ośrodek Rehabilitacyjny dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych (ORUSP) "Wapienica" jest placówką stacjonarną Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej. Powstał w 1991 roku.


Przeznaczony jest dla osób pełnoletnich uzależnionych od różnych substancji psychoaktywnych. Program terapii w ośrodku trwa 12 miesięcy. Jest miejscem kameralnym (15 miejsc), umożliwiającym wnikliwe przepracowanie problemów osobistych w warunkach małej grupy. Głównym celem rehabilitacji w Ośrodku jest przygotowanie osoby uzależnionej do samodzielnego życia w społeczeństwie bez używania narkotyków. Model leczenia opiera się na zasadach społeczności terapeutycznej i humanistycznym podejściu do pacjenta, kładzie nacisk na reguły tolerancji, demokracji i uczciwości. Cele i zadania rehabilitacji są szczegółowo opisane w ośrodkowym programie rehabilitacji.

Szczegółowy program obejmuje:
- rehabilitację uzależnień
- indywidualne konsultacje psychologiczne
- terapię zajęciową
- psychoedukację
- trening umiejętności interpersolalnych
- terapię rekreacyjną

Wymienione działania realizowane są w ramach społeczności terapeutycznej rozumianej jako forma organizacji ośrodka, jak i jako specyficzna metoda rehabilitacji.

Realizowany model rehabilitacji to wynik kilkunastu lat doświadczeń. Jego skuteczność wynika z wykorzystania potencjału terapeutycznego zawartego zarówno w małej grupie pacjentów tworzących społeczność terapeutyczną o cechach rodziny funkcjonalnej jak i zespole profesjonalnie wyszkolonych terapeutów. Zespół ośrodka tworzą terapeuci - specjaliści terapii uzależnień z długoletnią praktyką.
Każdy pacjent leczy się w grupie, ale ma także swojego terapeutę prowadzącego, który wspiera go w procesie zmian i realizowania swoich dążeń. Ważnym elementy terapii, na które kładziemy akcent to: wgląd we własne emocje, nauka odpowiedzialności za podejmowane decyzje i budowanie wewnętrznej kontroli.

Ośrodek położony jest w malowniczym, sprzyjającym refleksji miejscu, położonym u stóp gór na skraju Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego.